abartılan bir konu bu, hatta bana kalırsa renk bile değil. renksizlikten doğan ışığın veya rengin olmadığı hede
en sevdiğim yanı zayıf gösteriyor olması ya da şişman göstermiyor olması
siyah temelde bir renk değildir, bilen bilir. tüm renkleri içine çeken, renkleri soğuran bir yapısı vardır siyahın. tüm renkler beyazdan türediği için siyah aslında renk karşıtlığıdır. belki de bu yüzden büyüleyicidir.